מאמרים

Webydo

הרב שלמה אבינר

אסיא, חוברת ס"ה-ס"ו אלול תשנ"ט, ספטמבר 1991 תוכן המאמר: 

. -החזקת בע"ח טמאים למטרת תרפיה לילדים חריגים

 -דין מוקצה בבעלי חיים המשמשים לטיפול רפואי  -סיכום הרב אבינר נשאל לגבי גידולי בעלי חיים לצורך תרפיה לילדים חריגים ומתיר דבר זה וכן מתיר להשתמש בבעלי חיים אלה גם בשבת.

טיפול בעזרת בעלי-חיים או זואותרפיה​ 1

הוא שיטה בפסיכותרפיה המסתייעת בבעלי חיים תפקודו הפיזי, החברתי, הרגשי או הקוגניטיבי של האדם . שמטרתו לשפר את תפקודו הפיזי, החברתי, הרגשי או הקוגניטיבי של האדם. הגישה מבוססת על מפגשים בין מטופל לאיש מקצוע כאשר הגורם המתווך הוא בעל החיים ,זהו יתרון לאנשים אשר סובלים מבעיות תקשורת או שפה.

טיפול בעזרת בעלי-חיים או זואותרפיה​ 2

טיפול בעזרת בעלי חיים מאפשר למטפל להיעזר בבעלי-חיים כדי ליצור קשר בין המטופל לבעל החיים. 

נוכחותה של החיה, ההתנהגות הספונטנית שלה והאינטראקציה שהיא מאפשרת מזמנות אפשרויות ויתרונות שלא ניתן להשיג בהיעדרותה.