במפגש הטיפולי אני עובדת על מטרות רגש וידע שנקבעו והוגדרו מראש.

ומכיוון שבמהלך הטיפול אני עובדת עם בע"ח שהתנהגותם  אינה צפויה, אלא כפועל יוצא מהתנהגותנו אנו , ניתן להשתמש בהתנהגויות אלו לטובת הטיפול.

בהנחייתי ובעזרת החיה, אני עובדת לפי יעדים ומטרות קטנות – כך למעשה כל הישג קטן יכול להוות משקל כבד ומשמעותי בחיי המטופל.

 

במפגש ניתן להשתמש במספר אופרציות שונות :

מטופל פסיבי

מטופל אקטיבי

האנשה

 

מטופל פסיבי כגון: צפייה בתהליך מסוים .

צפייה בהתנהגות של חיה .

 

מטופל אקטיבי כגון: האכלת החיה.

בניית בית (כלוב) לחיה.

הברשת החיה.

טיול עם החיה וכדומה.

 

האנשה מתוך דגש על המשמעות ה"מעין" אנושית של החיה (במובן בהשלכתי).

לדוגמא: האיגואנה מתגוננת באמצעות זנבה כיצד אתה היית מתגונן ?

הילד יגיד למעשה מה הוא חושב.

 

הגורם המרכזי בקשר עם בעלי חיים הוא האהבה הבלתי מותנית שבעלי החיים מעניקים תוך קבלה ללא שיפוט או ביקורת כפי שיש בקשר אנושי.

* הטיפול מסובסד למבוטחי קופת חולים מאוחדת ולאומית.

אופן המפגש: